با این همه

- ای قلبِ در به در! -

از یاد مبر

که ما

- من و تو -

عشق را رعایت کرده‌ایم،

از یاد مبر

که ما

- من و تو -

انسان را

رعایت کرده‌ایم،

خود اگر شاهکار خدا بود

یا نبود...


#احمد_شاملو