خواب موندیم ..‌‌ 

معمولا اینطور وقتا تا چند ساعتی گیجم...

پسرک سعی کن حالمو نگیری،منم خیلی وقتا عصبی ام .. حوصله ی هیچ کسو ندارم ولی با دوست و دنیا مث آدم رفتار میکنم ...

پس توام یاد بگیر ...

امیدوارم این یه هفته بگذره و از تنهایی در بیام ...


دارم سریال انیشتین رو میبینم و جالبه که اونم به همسرش خیانت کرده ...

از دور که به زندگی و آدم ها نگاه کنی افسوس زیبایی و خوشبختی که دارن رو میخوری ولی از نزدیک ... تو خالی .. و تهی ...


دارم فک میکنم سبک نوشتنمو تغییر بدم ...

شاید انقد راحت و عامیانه نوشتن جالب نیست ..‌


نمیدونم .. گنگم .. !!