تو هم با من نبودی
مثل من با من 
وحتی مثل تن با من 
تو هم با من نبودی .... 
 
 
 
#پناه بر فرهاد ...