چند ساعته نشستم پای لپ تاپ و زل زدم به نوار سبز رنگ ِ دانلود .. 
کنسرت های یانی رو دانلود میکنم .. 

ساعت سه صبح .. در حالی که هدفون تو گووشم بود و یکی از ترک هاشو با همه ی وجودم لمس میکردم
دستامو مثل ِ رهبران کنسرت به رقص درآورده بودم که پام گیر کرد به صندلی و پخش زمین شدم ... 

گفتم هشدار بدم حین ِ گوش دادنش همانند من جو گیر نشید .. حتی شما دوست ِ عزیز :))