می‌روم زیر خاک،

که هزار سال دیگر برسم به دست آدمی

که بدون ترس بتواند بگوید

دوستت دارم !


#شهریار مندنی‌پور