من نفهمیدم چرا می نویسم
از خودم می گویم
یا از دنیا
برای خودم می نویسم
یا برای دیگران
اینقدر فهمیدم که پای کسی
یا چیزی در میان است
از من و دنیا بیشتر
از من و دیگران بزرگتر 
 

#بیژن جلالی

 

 

 

دوستت دارم ...

وقتی کشتی هات غرق میشن .. سکوت که میکنی ... 

به خودم شک میکنم ... !

به خوابم بیا امشب ....