قبل تر ها وقتی بارون میبارید 

تا تک تک قطره هاشو به جون نمیکشیدم آروم نمیشدم ... 

امروز اما وقتی صدای قطرهاشو میشنیدم ... حتی دلم نمیخواست پنجره رو باز کنم ... سردمه ... 

ولش کنید ... حوصله ندارم بنویسم ... :)


این روزها رفیقم شده این آلبوم ...

دوست داشتین بخرینش ...