×نشسته بودم وسط کتابخونه و لاک میزدم ... 
همه نگاهم میکردن و من بی توجه به همه ،دارم سعی میکنم برای خودم زندگی کنم ... مدلی که دوست دارم ... 
تو بیوی تلگرامم نوشتم : رها رها رها ، من ...×به اصرار مامان رفتم دکتر ... علائمم کاملا شبیه  بیماری ام اس بود و حتی دکتر به سختی تونست تشخیص بده که
مبتلا نشدم و تمام ِ مدت چشمای دخترم نگران بود ...
ولی با این حال کلی آزمایش برام نوشت و تمام ِ دیروز درگیرش بودم ...
خب خستم از جواب تکراری ... تمام ِ این حالت ها عصبیه ...

در ظاهر من همیشه متبسمم اما عادتی دارم که همه ی دنیارو جمع میکنم تو دلم ... و همین درد بی درمونه منه .. !

این روزها حرفهای عجیبی میشنوم ...
داشتم از اتاق دکتر میومدم بیرون که گفت
حیف تو نیست زیبایی درونیت خیلی بیشتر زیبایی ظاهریته ... ! و فقط گنگ و لال نگاهش کردم ...
قبلا اگه بود ذوق میکردم ولی اینبار !


×من تو دنیا برادرمو از هرچیزی بیشتر دوست دارم ....
چندشب پیش بود و یه جعبه داد دستم ... بازش که کردم با همه ی وجودم پریدم تو بغلش ... 

مرغ ِ آمین ... 
هیچی تو اون لحظه اینقدر نمیتونست شادم کنه ... 
و خب همه معتقدم که این نیم ست به من بیشتر میاد تا شهرزاد ...


×نمیدونم چرا ولی چندشب پیش به سرم زد قید اینجارو بزنم ولی 
گفتم اینبار نه ... بزار با هم انس بگیریم ...
راستش من هنوزم عاشق بلاگفام ... با این که دلمو به شدت آزرد ...
ولی تصور کنید یه دختر 16 ساله ... یه وبلاگ ساخت و اسمشو گذاشت وقت باریدن من ... و مینوشت .. مینوشت ...
تمام ِ شبها و روزها ....

درست میگن هرکی بیشتر باهات بدکرده باشه زیادتر دوستش داری ...
جریان منو بلاگفاست....


×مترو به شدت شلوغه ... 
نمیدونم مردم از بازار چی میخوان ولی همه بیرونن و هیچی نمیخرن ...
خط تجریش و بازار بزرگ و ... وحشتناکه ... 


×چهارشنبه میدون انقلاب بودم و انقد محو شدم که
قدم زنان از انقلاب رسیدم تئاتر شهر ....
همون موقه میخواستم بیام و بنویسم .. امروز .. تو این ساعت کسی اون حوالی هست ؟
پشیمون شدم ... خیلی زیاد خسته بودم ... 


×مامانم میگه سر من ویار بارون داشته 
من دختر بهارم .. فصلو ختم میکنم .... آخرین روز ... 
و خب کل پاییز و زمستون و بهار زیر بارون تو دل ِ مامانم عاشق شدم ... 

هنوزم عاشقم و هنوزم ... ×با کوهی از درسهای تلنبار شده به استقبال عید میرم ... 
باشد که متنبه بشم و استارتی بزنم ..!


×امسال میخوام مثل تمام ِ آدمای موفق کل اهداف کوتاه و بلند مدت سالمو بنویسم تو دفترچه ...
هرشب وقت بزارم و فردامو برنامه ریزی کنم ... 
باید سعی کنم تو یه حرفه متخصص بشم .. فک کنم اینجوری آروم ترم ...


×دانشگاه وقتی خلوته دوست داشتنی میشه و امروز از ساکت و آرومه .... 


×همین