قرار بود زود بخوابم ولی ،با یکی از اقوام دعوام شد :))

الان از دعوا برمیگردم ... یه بحث تلگرامی بود !اومدم دیالوگ باکس جدیدو گوش بدم بشوره ببره 
گفتم شماهم گوش بدین ...#سرنوشت