×بارون ... اولین قطرش که بیفته تو دستت ، آسمون تا چهل روز بهت نگاه میکنه 

×دریا و صدف هاش 

×خشک کردن پرتغال

×غذا دادن به پرنده ها

×جمع کردن کاج 

×آلبالو یخی

×چایی

×کاغذ های کاهی

×دفترچه ی یادداشت 

×کوسن های رنگی رنگی

×شمع روشن کردن تو فانوسای زیبا

×هر چیز شکلاتی 

×گوش کردن موزیک با صدای بلند

×خرید کردن تو مترو 

×پانج های فانتزی

×کوله پشتی 

×سفر.. مخصوصا مقصد اگر دریا باشه ...

×گردوی تازه 

×پادکست

×رادیو چهرازی

×نگهداری از گل ها

×اتاقم و پنجرش

×آفتاب

×عشق

×کتاب هام

×باکس موزیک

×بوک مارک

و

.

.

.